Altın İmplantasyon Ana Sayfa Altın İmplantasyon Nedir? Nerelerde Kullanılır Videolar iletişim
ALTIN İMPLANTASYON

Aslında implantasyon akupunktur gibi çok eski bir tedavi yöntemidir ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanır. Ancak altın implantasyonu Batı Veteriner Hekimliğinde ilk defa 1970'lerde uygulanmıştır.

Ülkemizde ise ilk defa 1994 yılında Doç.Dr.Erol Güçlü GÜLANBER tarafından uygulanmış ve bu güne dek beşyüzün üstünde hastaya altın implantasyon yapılmıştır. Sonuçlar gerçekten yüz güldürücü olmuştur. Şu anda uygulama sonrası 10 yılı doldurmuş ve normalde ciddi operasyonlar geçirmesi gerektiği halde yaşamını sağlıklı-mutlu bir şekilde sürdüren hastalarımız bulunmaktadır.

Avrupa ülkelerinde çoğunlukla sadece lokal olarak ağrı kesme amacıyla bölgeye altın tellerin yerleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Ülkemizde de son 4-5 yıldır bölgeye altın tel uygulaması yapmaya başlamış durumdalar. Tel uygulamasında da kısmen başarılı sonuçlar alınmasına karşın telin yer değiştirmesi nedeniyle geç dönem başarısının daha düşük olduğu görülmektedir. Yine bazı uygulamalarda altın tozunun bölgeye enjekte edilmesinin ise bu uygulamayla bir ilgisi yoktur ve uzun süreli etkisi de olmamaktadır.

Altın implantasyon 1996 yılından itibaren yurt dışında insanlarda da uygulanmaya başlanmıştır.